Clean Ups

MOAI chce budować świadomość, motywować i aktywizować innych do utrzymania czystości wokół własnego środowiska. Podczas aktywności SUP można za każdym razem zobaczyć, ile śmieci jest w kanałach i po drodze – my też to widzimy. MOAI nie chce milczeć, więc chcemy coś zrobić, pomagając sprzątać podczas niektórych wydarzeń, mówić o tym, jak ważne jest zdrowe środowisko i oczywiście tworzyć własne wydarzenia porządkowe. Wspieramy organizację charytatywną SUPmission i z dumą im pomagamy.


PROJEKT, KTÓRY WSPIERAMY

SUPmission

SUPmission chce podkreślić znaczenie czystego miasta. Teraz i w przyszłości. Organizacja kreuje świadomość, motywuje i aktywizuje innych do utrzymania czystości wokół własnego otoczenia. Czyste miasto to możliwa misja! Podczas aktywności SUP można za każdym razem zobaczyć, ile śmieci jest w kanałach i po drodze – tak powstała ta organizacja w Haarlemie. MOAI nie chce milczeć, więc chcemy też coś zrobić, pomagając sprzątać podczas niektórych wydarzeń i mówić o tym, jak ważne jest zdrowe środowisko. Chcemy również organizować własne wydarzenia związane ze sprzątaniem.

Bekijk meer blogs