WWF (WORLD WIDE FUND FOR NATURE)

MOAI is nu officieel business supporter geworden van het World Wide Fund for Nature. We ondersteunen graag de projecten van het WWF om de oceaan te beschermen. Tweederde van onze aarde bestaat uit de oceaan. Helaas wordt onze oceaan steeds meer vervuild en overbevist.

Als watersporters dragen we graag ons steentje bij om de oceanen schoon te houden en de natuur en het zeeleven te beschermen door het World Wide Fund for Nature te ondersteunen bij het bereiken van hun doelen. We zijn ervan overtuigd dat de oceaan en het waterleven niet mogen lijden onder een verkeerde omgang met de oceaan.

De grootste bedreigingen voor de oceaan zijn overbevissing, bijvangst, vistechnieken, vervuiling, plastic soep en klimaatverandering. Het WWF probeert de oceaan te beschermen door zeegebieden te beschermen, afspraken te maken over duurzame visserij, plasticvervuiling tegen te gaan, mangroven aan te planten en koraal te kweken. Hiermee wil het Wereld Natuur Fonds de volgende doelen bereiken:

In 2030 zal 30% van de gebieden die we beschermen vanuit WWF-NL goed worden beheerd door een duurzame aanpak.
In 2030 zal in 30% van de gebieden waar we ons vanuit WWF-NL op richten, duurzame visserij worden geïmplementeerd. Dit zorgt voor voedselzekerheid, minder druk op diersoorten bovenaan de voedselketen, duurzame oplossingen voor bedrijven en vermindering van het plasticprobleem.

Door het WWF te steunen probeert MOAI iets terug te geven aan de natuur en op te komen voor een betere wereld.

Bekijk meer blogs