World Land Trust

World Land Trust (WLT) je mezinárodní charitativní organizace pro ochranu přírody, která chrání biologicky nejvýznamnější a ohrožená biotopy na světě akr po akru. Tato charitativní organizace získala více než 25 milionů liber na nákup a ochranu více než 2 222 247 akrů ohrožených biotopů v Africe, Asii, Střední a Jižní Americe. Od roku 1989 byli průkopníky konceptu nákupu pozemku za účelem ochrany přírody a od té doby financují průkopnickou ochranu stanovišť po více než 30 let s působivými výsledky.

World Land Trust má několik projektů, které se skládají z následujících věcí: akvizice půdy, výsadba stromů, asistovaná přirozená regenerace, snižování emisí z odlesňování a degradace a správa rezerv. S těmito různými typy projektů pracují na dosažení svého poslání.

Posláním World Land Trust je chránit a udržitelně spravovat přírodní ekosystémy světa. Zachovat jejich biologickou rozmanitost s důrazem na ohrožená stanoviště a ohrožené druhy.

Kdykoli se jako aspirující tvůrci změn, kterými jsme, dozvídáme o nějakém sociálním nebo environmentálním problému, naše další otázka zní: „Co můžeme udělat, abychom vám pomohli?

MOAI přispěla WLT, protože chceme, aby byl svět lepším místem pro všechny, a chceme se postavit za lepší svět.

Bekijk meer blogs