World Land Trust

World Land Trust (WLT) to międzynarodowa organizacja charytatywna zajmująca się ochroną najbardziej istotnych biologicznie i zagrożonych siedlisk na świecie, akr po akrze.

Ta organizacja charytatywna zebrała ponad 25 milionów funtów na zakup i ochronę ponad 2 222 247 akrów zagrożonych siedlisk w Afryce, Azji, Ameryce Środkowej i Południowej. Byli pionierami koncepcji Buy an Acre polegającej na kupowaniu gruntów pod ochronę, począwszy od 1989 roku, i od tego czasu, od ponad 30 lat, finansują przełomową ochronę siedlisk, z imponującymi osiągnięciami.
World Land Trust realizuje kilka projektów, na które składają się: nabywanie gruntów, sadzenie drzew, wspomagana naturalna regeneracja, ograniczanie emisji z wylesiania i degradacji oraz zarządzanie rezerwatami.

Przy tak różnych projektach pracują nad osiągnięciem swojej misji. Misją World Land Trust jest ochrona i zrównoważone zarządzanie naturalnymi ekosystemami świata. Ochrona bioróżnorodności, z naciskiem na zagrożone siedliska i zagrożone gatunki.

Ilekroć dowiadujemy się o jakiejś kwestii społecznej lub środowiskowej, jako aspirujący twórcy zmian, którymi jesteśmy, nasze następne pytanie brzmi: „Co możemy zrobić, aby pomóc?”
MOAI przekazało darowiznę na rzecz WLT, ponieważ chcemy uczynić świat lepszym miejscem dla wszystkich i chcemy walczyć o lepszy świat.

Bekijk meer blogs